O projekcie

Uczniowie pokazują kciuki w górę.W ramach projektu „Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy” przeprowadzono szereg działań mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie planowania kariery zawodowej wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowę o dofinansowanie podpisano 21 listopada 2019 roku.

Głównym celem projektu był wzrost kompetencji co najmniej 90% uczestniczących w nim uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych Warszawy w zakresie budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Działania projektowe miały przyczynić się do zwiększenia zdolności młodzieży do zatrudnienia dzięki rozwojowi i poprawie jakości doradztwa zawodowego w 110 szkołach podstawowych Warszawy.

Projekt był realizowany w okresie od grudnia 2019 do czerwca 2021 roku przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Na jego realizację przeznaczono blisko 4 miliony złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.