O projekcie

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM 

na lata 2014 – 2020.  Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r.  

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy 

Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł 

  • REGULAMIN PROJEKTU
  • Klauzula RODO
  • Wzór oświadczenia uczestnika projektu
  • Skrócony opis projektu


Last modified: Monday, 9 March 2020, 3:41 PM