Marketing prawniczy to działania promocyjne mające na celu pozyskanie nowych klientów dla kancelarii prawnej. Polegają one na budowaniu rozpoznawalności marki kancelarii i eksponowaniu jej zalet.

Definicja marketingu prawniczego

Marketing prawniczy obejmuje różne formy promocji usług prawnych. Może dotyczyć działań skierowanych do potencjalnych klientów indywidualnych lub do firm poszukujących obsługi prawnej. Celem jest pozyskanie nowych klientów dla kancelarii i budowanie jej renomy na rynku usług prawniczych.

Działania marketingowe prawników mogą obejmować m.in.:

 • content marketing, czyli publikowanie materiałów merytorycznych
 • udział w konferencjach branżowych
 • networking, czyli nawiązywanie relacji biznesowych
 • działania PR, budowanie reputacji eksperta

Marketing prawniczy różni się od reklamy, gdyż nie opiera się wyłącznie na płatnych formach promocji. Jego celem jest budowanie renomy kancelarii i pozycjonowanie jej jako eksperta w danej dziedzinie prawa.

Zakazy reklamy usług prawniczych

Choć marketing prawniczy jest niezbędny, prawnicy podlegają pewnym ograniczeniom w prowadzeniu działań promocyjnych.

Przepisy zakazują im prowadzenia działalności o charakterze czysto reklamowym oraz posługiwania się reklamą porównawczą. Reguluje to Kodeks Etyki Radcy Prawnego i adwokacki zbiór zasad etyki.

Zakazane jest m.in.:

 • przesadne chwalenie własnych usług
 • podawanie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
 • dyskredytowanie usług konkurencji
 • używanie nazwisk klientów bez ich zgody
 • podawanie informacji o wysokości honorariów

Prawnicy nie mogą więc posługiwać się typowymi, agresywnymi technikami reklamowymi.

Dopuszczalne formy marketingu prawniczego

Istnieje jednak kilka dozwolonych i skutecznych form marketingu usług prawniczych.

Prawnicy mogą informować o:

 • zakresie świadczonych usług
 • specjalizacji prawniczej
 • latami praktyki zawodowej
 • osiągnięciach zawodowych

Mogą ponadto publikować treści o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczące zagadnień prawnych.

Nie mogą natomiast zachęcać w nich wprost do skorzystania z usług ich kancelarii.

Budowanie marki kancelarii prawnej

Aby promować swoją działalność w dozwolony sposób, kancelarie prawne mogą budować rozpoznawalność marki. Obejmuje to m.in.:

 • opracowanie logotypu i spójnej identyfikacji wizualnej
 • przygotowanie wizytówek i materiałów biurowych
 • stworzenie profili w mediach społecznościowych
 • dbanie o wkład ekspertów z kancelarii w ważne debaty publiczne

Content marketing dla prawników

Bardzo przydatną formą promocji jest content marketing, czyli publikowanie treści za pośrednictwem artykułów, poradników, podcastów, webinariów itp.

Prawnicy mogą w ten sposób budować swój wizerunek eksperta w konkretnej dziedzinie prawa, nie naruszając zasad etyki zawodowej.

Content powinien mieć przede wszystkim wartość merytoryczną i edukacyjną dla odbiorców. Nie może zawierać oczywistych namów do skorzystania z usług danej kancelarii.

Granice legalności działań marketingowych

Należy pamiętać, że forma i treść przekazu promocyjnego kancelarii prawnej nie może naruszać zasad etyki zawodowej.

Działania marketingowe prawników podlegają ocenie samorządów zawodowych i sądów dyscyplinarnych. Naruszenie zasad etyki grozi karami dyscyplinarnymi.

Aby uniknąć takich konsekwencji, przekaz promocyjny powinien być rzeczowy, rzetelny i nie wprowadzać klientów w błąd. Nie może zawierać porównań z usługami konkurencji ani obietnic sukcesu.

Dopuszczalne są działania budujące autorytet i markę kancelarii w oparciu o rzetelną wiedzę ekspercką i doświadczenie zawodowe jej pracowników. Jednak zawsze bez przekraczania granic etyki zawodowej.

Dodaj komentarz